DRANKEN

Onze alcoholische drankkaart is zorgvuldig samengesteld door adequate personen om ervoor te zorgen dat u op het einde van de avond dan toch uw dansschoenen hebt aangetrokken, dan toch dat geheim verklapt en u datzelfde geheim enkele minuten later nog eens verklapt.

ALCOHOL

Uiteraard hebben wij ook non-alcoholische dranken, fris en warm.